Toon alles in de buurt

Door Anne Voorbergen

Anne Voorbergen

Daar waar renovaties worden uitgevoerd aan daken en gevels kom ik op voor de belangen van met name huismus en gierzwaluw. Ik neem contact op met de opdrachtgever en probeer er voor te zorgen dat de vogels in de nieuwe omstandigheden nog steeds kunnen broeden. Vervolgens denk ik mee aan goede alternatieven.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Mijn werkgebied

Arnhem (noord)

Anne Voorbergen:

Vogels zijn mijn ultieme vrienden! Ze zijn overal, vervelen nooit en zingen prachtig. Ze maken mijn leven een stukje mooier.

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.