Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

Header tekening Red de rijke weide

Door Albert Wiers

Albert Wiers

Jarenlang was Albert Wiers van Boerderij Zandzoom een veehouder. In 2006 verkocht hij zijn vee en begon samen met zijn nicht Rita een maatschap met een focus op weidevogels en educatie. Die weidevogels zaten altijd al in zijn weilanden. Na contact met Landschapsbeheer Drenthe ging vanaf 2010 hun land stukje bij beetje in beheer bij collectief Drostendiep, zo’n 26 hectare sinds 2013. Daar verbouwen ze voedergewassen in de vorm van grasbalen en hooi die door het weidevogelbeheer van goede kwaliteit zijn.

Werkgebied

Albert Wiers:

“We hebben een mooi aaneengesloten rustig gebied voor weidevogels gecreëerd met een mozaïek van verschillende soorten beheer om de weidevogels een kans te geven om te broeden en te leven.”

Ik ben een weidevogelboer

Aantal hectaren: 36

In het najaar van 2016 werd door Landschapsbeheer Drenthe en gemeente Emmen het weidevogelland bij Albert Wiers inclusief slootkanten aangepakt om het rustgebied van de weidevogels nog meer te verbeteren. Ook kwam er een groot bord bij de weilanden te staan  met uitleg over de vogels.  

Plannen

Albert en Rita willen hun boerderij inzetten als plek waar mens, kind en dier rust en ruimte vinden om even te ontsnappen aan de hectische maatschappij. Zo komt er een kinderboerderij, inclusief speelplek. Daarnaast zijn ze begonnen als paardenrusthuis en pensionstalling. Hun paarden mogen vrij uitlopen naar de weilanden. Daar willen ze de sloten uitbreiden, zodat de paarden erdoor kunnen waden en ook water minnende weidevogels de plek kunnen vinden. Verder willen ze meer doen om predatie te voorkomen, bijvoorbeeld door de aanleg van goede afrastering.