Toon alles in de buurt

Rust en ruimte voor strandbroeders

Rustige stranden zijn er nauwelijks nog in Nederland. Vogelsoorten die van oudsher op het strand broeden, zoals strandplevier en dwergstern, hebben te lijden onder verstoring door recreatie. Hun nesten mislukken of de vogels komen helemaal niet meer tot broeden. Gelukkig worden op steeds meer plekken delen van het strand afgezet met palen en touw. Om zulke strandafzettingen te doen slagen zijn toezicht en goede voorlichting zijn essentieel. Op verschillende locaties zijn daarom vrijwilligers actief om strandbroeders hun rust en ruimte terug te geven. Naast de onmisbare communicatie met strandbezoekers verzamelen zij ook waardevolle informatie over broedsucces, verstoringsbronnen en mogelijke predatoren.

Samen met

Vogelbescherming, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten

Locatie

Verklikkerstrand

Meer weten?

Lees hier meer over hoe we het strand kunnen delen met broedende vogels.

Helpt u mee?

Vogelbescherming gaat nieuw leefgebied inrichten in de monding van de Westerschelde. Een zandwal scheidt bezoekers en vogels van elkaar, zodat de strandplevieren in alle rust kunnen broeden. Doe mee!

Doneer nu

Gerelateerde items