Toon alles in de buurt

Groene toekomst voor jonge boeren

Tot voor kort lag de focus van het agrarische onderwijs op gewaskennis, schaalvergroting en techniek. Het werken met natuur kreeg niet veel aandacht. Maar dat gaat veranderen. De natuur-inclusieve landbouw is in opkomst. Dat vraagt om een aangepast lespakket voor jonge boeren, die zelf meestal geen natuurachtergrond hebben. Een speciaal project gaat hier voor zorgen.

Willen we de natuur-inclusieve landbouw verder ontwikkelen, hebben we boeren nodig die daadwerkelijk met de natuur gaan werken. Dat begint bij inspiratie en kennis. Vandaar dat het groene onderwijs staat te springen om lespakketten om de boeren in opleiding daarbij te helpen. Het project ‘Greener future for young farmers’ gaat dit komend jaar organiseren. Dit is een samenwerking tussen Vogelbescherming Nederland en het Kennis Centrum voor Natuur en Leefomgeving (KCNL). Zij ontvingen hiervoor een subsidie vanuit het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.

Wat doen we?

Het belangrijkste doel van het project is jonge boeren mee te nemen naar een groenere toekomst. Dit jaar organiseren we:

Meer informatie voor boeren:

Locatie

Agrarisch onderwijs (HBO en MBO) verspreid over Nederland