Toon alles in de buurt

Haringvliet

Door de strijd tegen het water zijn in Nederland verschillende natuurlijke getijdengebieden verloren gegaan. En daarmee en ook kenmerkende deltabewoners als trekvissen, water- en roofvogels. Sinds de bouw van de Haringvlietdam en -sluizen is het waterleven in deze rivierarm tot stilstand gekomen. In 2018 gaan de sluizen weer op een kier. Die gelegenheid grijpen Vogelbescherming en partners aan om het gebied weer te vitaliseren en ecologische en economische winst te boeken. In het ‘Droomfrondsproject Haringvliet’ biedt dynamische nieuwe natuur ruim baan aan trekvissen, trekvogels, zeezoogdieren én de recreanten die hiervan komen genieten. Bovendien laat het project zien dat door natuurlijke opbouw van zandbanken en oevers, een effectieve veiligheidsbuffer ontstaat tegen overstromingen. Een nieuw ‘level’ op het gebied van innovatief en duurzaam watermanagement. Een bijzonder maakt ‘vogelobservatorium’ onderdeel uitmaakt van de plannen. Maar ook nu is er al veel te zien. Download daarvoor de brochure.

Samen met

Een coalitie van zes natuurorganisaties (Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland) is de aanjager van het ‘Droomfondsproject Haringvliet’. Maar het project zou nooit gerealiseerd kunnen worden zonder de medewerking van de provincie Zuid-Holland, gemeenten en ondernemers uit de regio. Het project is daarnaast mogelijk gemaakt door en donatie van 13,5 miljoen euro vanuit de Nationale Postcode Loterij.

Start

De donatie vanuit het Droomfonds van de Postcode Loterij vormde in januari 2015 de kickstart voor het natuurherstelproject. Plannen voor het herstel van het getijdenlandschap in en om het Haringvliet ontstonden echter al toen de Nederlandse regering in 2000 het 'Kierbesluit' nam. Door de Haringvlietsluizen in 2018 - als gevolg van dit besluit - weer een stuk open te zetten, kan een overgangsgebied van zoet naar zout water ontstaan en kunnen oude vismigratieroutes ontstaan. Via de website van het project kunt u de voortgang volgen.

Locatie

Korendijkse Slikken

Bezoeken

Helpt u mee?

Om dynamische natuurgebieden niet verloren te laten gaan, of weer in hun oude glorie te herstellen, werkt Vogelbescherming samen met lokale partners, overheden en andere natuurbeschermingsorganisaties. Zo kunnen vele miljoenen vogels profiteren van de natuurlijke getijdengebieden in de Nederlandse delta. U kunt ook helpen! Hartelijk dank.

Doneer nu

Gerelateerde items