Toon alles in de buurt

Rust voor vogels, Ruimte voor mensen

Vogelbescherming Nederland gaat, samen met andere natuur- en landschapsorganisaties, de komende jaren de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied sterk verbeteren. Tegelijkertijd wordt het kijken naar vogels sterk gestimuleerd. Daarvoor is het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ gestart. Het doel is enerzijds meer rust creëren voor vogels door nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten. Anderzijds wil het project bezoekers meer van wadvogels laten genieten door natuurbeleving dichterbij te brengen. De filosofie erachter is eenvoudig: hoe meer mensen genieten van vogels en natuur in het waddengebied, hoe groter de steun voor behoud en herstel.

Samen met

Vogelbescherming Nederland

Start

zaterdag 2 mei 2015

Locatie

Waddenzee

Bezoeken

In het najaar is onze gehele Waddenkust de moeite van het bezoeken waard. Bij hoog water zie je grote groepen vogels langstrekken of hutjemutje op een hoogwatervluchtplaats staan. Zodra het eb wordt verspreiden meeuwen, eenden en steltlopers zich over het slik om er te foerageren. Kijk voor de beste plekken op www.vogelkijkhut.nl

 

Helpt u mee?

Geef voor de wadden

Gerelateerde items