naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Live

Slechtvalk

Live

Kerkuil

Live

Steenuil

Live

Kauw

Live

Ooievaar

Live

Huiszwaluw

Live

Voedertafel

Uitgevlogen

Lepelaar

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Havik

M en V kerkuilen hebben de kast weer voor zichzelf!   *   De jonge huiszwaluw maakt zijn eerste vlucht!   *   De drie jonge ooievaar zijn volleerde vliegers geworden   *   Vier van de vijf jonge kerkuilen maken al regelmatig uitstapjes buiten de kast   *   Zeldzame vlinder bezoekt de steenuilenkast!

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Zwarte stern

Mannetjes zijn iets groter dan vrouwtjes en ze hebben langere snavels. Wellicht kunnen ze daardoor beter vissen.Ze vangen bijvoorbeeld meer visjes en nemen ook meer tijd om zulke prooien te vinden. De vrouwtjes zijn mogelijk meer gespecialiseerd in het vangen van insecten. Zo vullen ze elkaar uitstekend aan om de jongen zo goed mogelijk te voeden.

 

het foerageergebied ligt tussen de 10à15 km, beetje afhankelijk van het voedselaanbod,

 

 

De jongen zijn binnen 18-23 dagen vliegvlug. Ze blijven dan nog een korte tijd  bij de ouders in de omgeving van de kolonie. Ze trekken in kolonie naar Afrika en keren soms het jaar daarna terug naar de broedgebieden, al blijft een deel overzomeren in Afrika. Jonge vogels doen vanaf het derde kalenderjaar mee aan het broeden.

 

Ja, er zijn al eieren, in elk geval 2. Zwarte sterns hebben 1 legsel per jaar van 2 a 3 eieren. De broedduur is 20 tot 22 dagen. De jongen zitten 25 tot 28 dagen op het nest. Ze kunnen het nest al vanaf de tweede week voor langere tijd verlaten en worden nog enige tijd na uitvliegen gevoerd.