Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Bliek

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Visarend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Steenuil

Geen broedsel

Ooievaar

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Kauw

 

Ja, hoe ouder de kauw hoe lichter de ogen. De oogkleur gaat van lichtblauw naar bijna wit. De zijkanten van het kopje zijn grijs. Aan de lichte ogen en dat grijze kopje zie je dat het een kauw is in tegenstelling tot de zwarte kraai, die zijn echt pikzwart.

 

Is er nu beveilig aangebracht om de Marter op afstand te houden?

Nee er is niets extra's gedaan daar we uit verleden weten dat, vooral de steenmarter, overal weet door te komen, bovendien spring hij vrolijk van boom naar boom..

Wel is nu het tussenschot verwijdert zodat er veel meer ruimte is en ze zo nodig makkelijker snel kunnen vluchten.

 

 

 

 

Als we de beelden zien heeft de marter de kauw afgeleverd bij zijn nest. De tijd tussen meenemen en het terug bij de kast zijn is te kort. Onze verwachting is dat een martergezin groot gebracht wordt. Natuurlijk niet leuk om te zien, dat juist ons kauwtje daarmee aan haar einde kwam.

Natuur het ziet er vaak zo vredig uit, nu blijkt uit de beelden dat deze ook hartverscheurend kan zijn. Een schrale troost dat het kroost van de marter daarmee voorbeeldig opgroeit. Overigens hebben we er geen zicht op, op het marternest.

 

 

Goed gezien, we hebben de beelden terug gekeken. Om 21:13 uur zie je het opbraken van de braakbal op de binnencam en iets later het wegleggen buiten op de stam.

Haast alle vogels produceren braakballen, vaak braakballetjes, het zijn onverteerbare resten. Vaak haren, veertjes of botjes.

Speel dit door aan de clipmaker, zodat er een fimpje gemaakt kan worden.

 

 

De kauw heeft haar eerste ei gelegd. Dit ei wordt op een lagere temperatuur gehouden tot het legsel compleet is.

Dan begint het broeden pas echt. Ze doen dit, net als veel vogels, om de eitjes redelijk tegelijk uit te laten komen. Dan kunnen man en vrouw voor voedsel zorgen. Een intensief karwei.

Afhankelijk van de buitentemperatuur zullen we het vrouwtje regelmatig op het nest zien. 

 

 

De kauw is een gemakkelijke eter. Kauwen zijn alleseters: van insecten, slakken, wormen, knoppen, zaden, bessen tot patatresten en kadavers. Wordt vooral op de grond gezocht.

Vaak zie je ze met een hele familie bijeen over grasvelden lopen. Ze zijn dan op zoek naar voedsel. Als je goed oplet, dan zie je haast altijd stelletjes van 2 vogels.

 

 

Ingrijpen is nu uit den boze, is wettelijk zelfs verboden. Als er genesteld wordt mag een broedplaats niet verstoord worden.

Het is juist een leerprolect voor vogelwerkgroepen, hoe men broedgelegenheid aan kan bieden. Mogelijk dat er dan meer van dergelijke kasten gemaakt en opgehangen worden.

Is het zo dat er hier niet genesteld gaat worden, dan zal er een ander type kast bedacht worden.

We gaan het zien en beleven, kauwen zijn slim en leven vaak in familieverband. Natuurlijk hopen we dat ze snel gaan nestelen.

 

 

Kauwen zijn monogaam, dus blijven elkaar een leven lang trouw. Ze hebben een bijzondere band met elkaar.

Let maar eens op, als je kauwen ziet fourageren. Dit doen ze meedtal in groepsverband, vaak familie. Als je goed kijkt zie je de koppeltjes samen optrekken. Bij aankomst en vertrek zie je over het algemeen er 2 vliegen, een koppel dus.

Houdt de kauwen bij de kast goed in de gaten en je zult haast altijd stelletjes zien. Bij de bewoners maar ook bij de ordeverstoorders.

 

 

De huidige kast is geplaatst, om te zien hoe de kauwen reageren. Men gaat ervan uit dat beide gedeelten in gebruik worden genomen. De kauw is immers een kolonievogel en zit vaak met meerdere nesten bijeen.

Het zou prachtig zijn als we 2 nesten mogen volgen en kunnen zien hoe die van elkaar verschillen.

Natuurlijk is het niet zeker, dat dit gaat gebeuren, dan is het nog leuk om te zien hoe de vogels omgaan met de beide ruimtes.

Mogelijk gaat een koppel broeden en nestelen aan de ene kant en slaapt de partner dan aan de andere kant.

Voor ons een vraag en bijzonder om te volgen, we zullen het hopelijk allemaal samen gaan zien.

 

 

Deze vraag is redelijk snel te beantwoorden, want heel veel vogels doen dit ook. Vogels zoeken overal hun prooi, soms is het voedsel kleverig en blijven er resten kleven aan de snavel, ja en hoe krijg je de snavel dan schoon?

Je kunt het met je poten proberen te verwijderen, maar dan loop je de kans dat hetgeen je kwijt wil, aan je poten gekleefd zit. Dus wat is de oplossing je smeert de smurrie af aan een tak of iets dergelijks en daarom halen ze hun snavel daar langs af.

Blijf genieten van de getoonde beelden, lees de blogs, bekijk de filmpjes en je wordt vanzelf een kauwenkenner.

Kauwen zijn sowieso slimme vogels, in bijgaand fimpje zie je hoe ze aan nestmateriaal komen: Filmpje nestmateriaal

 

 

Moeilijk antwoord te geven op jouw vraag, dus houden we ons een beetje op de oppervlakte. We hebben immers de vogel niet gezien.

Kauwen, spreeuwen en met name ook duiven hebben relatief vaak klomppoten of andere verminkingen aan hun poten. Ze scharrelen ne eenmaal op de grond rond, op zoek naar eten en nestmateriaal.

Vaak zijn ze te vinden op plekken, waar wij als mens ons afval weg gooien, rondom prullenbakken, bij parkeerplaatsen enz. Veel afval dat klakkeloos weggegooid wordt kan leiden tot het verstrikt raken van de vogels. Ze blijven dan worstelen om los te komen, waarbij amputatie van tenen, ja zelfs poten voor komt. 

Een andere oorzaak kan zijn een ziekte, paratyfus genoemd, wat bij meerdere vogels waargenomen wordt.

Bijgaand een filmpje, van hetgeen er laatst gebeurde bij de koolmees, om een beeld te geven van een worsteling, om los te komen. Filmpje

Hopelijk gaat de kauw het redden en kunt u nog lang van zijn aanwezigheid genieten, blijf kijken hier en leer de kauw beter kennen.

De kauw legt haar eitjes om de 25 á 27 uur, de tijd dat het vrouwtje nodig heeft om een ei tot ontwikkeling te laten komen.

Als het allemaal in lijn is zal dus het volgende ei gelegd gaan worden maandag 15-04 rond 13.30 uur, houdt er echter rekening mee, dat het iets eerder of later kan zijn.

Blijf kijken en noteer de tijden en je weet het precies, leuk om bij te houden en iets meer te leren van het gedrag van de kauwen

 

Onze jonge Kauw zal zeker in de buurt blijven. In de kast komt hij/zij vermoedelijk niet meer. Zodra de jongen uitgevlogen zijn zullen de kauwen wederom bij elkaar komen om te slapen. Jonge kauwtjes leren van oudere soortgenoten voor welke dieren zij als rovers dienen te vrezen. Dit leren berust op een werkelijk leren en niet op aangeboren 'weten'. Verschijnt er een levend wezen dat de jonge kauwen nog niet eerder hebben gezien dan behoeft men alleen maar op de leidende oude kauw te letten. Dreigt de oude kauw dan is voor eens en voor altijd duidelijk dat men dit wezen als vijand dient te beschouwen.

Er wordt jaarlijks een legsel grootgebracht waarbij 4 tot 6 eieren worden gelegd. Vanaf half april tot begin mei vangt het broedseizoen aan. Ongeveer twee maanden later vliegen de jongen uit die dan nog maar nauwelijks kunnen vliegen. Eerst na een maand gaan de jongen dan hun eigen gang. Eind juli zit er dan het broedseizoen voor de kauw op. Zelfs als hun legsel verloren is gegaan maken de ouderdieren geen tweede legsel zoals andere kraaiachtigen wel doen.

 

Het voer wordt opgelepeld uit de krop, zoals bij de meeste vogelsoorten.

 

De kuikens worden op dit moment voldoende voorzien van voedsel, het zijn geen snelle groeiers en blijven lang in het nest. Na uitkomen zitten ze nog 30 tot 35 dagen binnen en na uitvliegen worden ze nog 4 weken gevoed.

De warmte van Vrouw kauw hebben ze echt nog nodig, warmte en geborgenheid. Ze zijn nog kaal en hebben totaal geen isolatie, binnenkort zul je de eerste veertjes zien ontstaan.

Helaas dat antwoord weten we niet omdat dit de eerste keer is dat we een kauwennest volgen. Maar het is wel bijzonder vervelend dit nu mee te maken. Maar goed nu realiseren we ons weer even dat we slechts te gast zijn en dat we dit anders nooit hadden geweten/meegemaakt.

Zo te zien was dat een volgezogen teek, maar deze is er al afgevallen.

Vogels hebben meestal antistoffen tegen allerlei parasieten, dus dan kan dit geen kwaad.

Bij de hygiënische mens is dat wat anders, dan blijft het altijd oppassen.

Een teek moet je binnen 24 uur verwijderen en de datum even noteren, ontstaat er een kring rond de beet, meteen uw arts raadplegen.

Er zijn allerlei apparaatjes om teken te verwijderen, tekenkaart, tekenen enz. Nooit met smeermiddeltjes aan de gang gaan en met brandende sigaret.

Hopelijk is uw vraag hiermee beantwoord.

Hier hebben we nog geen ervaring mee opgedaan bij de Kauw. We zullen zien of het jong uit het ei tevoorschijn komt over enige dagen.

Als u op de site bent bij de Kauw kunt u naar beneden scrollen en daar zult u in het blauw zien staan locatie. Indien u deze aanklikt zult u een beschrijving krijgen waar deze kast zit en ook de omgeving leren kennen.

M slaapt in de buurt van de kast. Waar precies is ons ook niet bekend.

De jonge vogels worden niet geringd. Op de plek waar deze nestkast zit worden helemal geen jongen geringd. Ook de jonge kerkuilen die hier zijn opgegroeid zijn nimmer geringd.

Op de Beleef de Lente website ervaren bezoekers soms problemen van technische aard: ze zien geen live beelden, horen geen geluid, of het beeld valt steeds weg. Omdat niet precies duidelijk is wat er aan de hand is, willen we de problemen graag inventariseren. Daarom vragen we je om de onderstaande enquête in te vullen en te verzenden. 

Klik hier voor de enquête

Man en vrouw broeden bij toerbeurt. Hierdoor kan ieder dier zichzelf van voedsel voorzien.

De man en vrouw broeden op de eieren. Ze doen dit per toerbeurt

Je kunt nauwelijks niet zien of een kauw een man of een vrouw is. De mannetjes zijn gemiddeld iets langer, maar dat helpt niet veel. Je zult dan inwendig onderzoek moeten doen of een DNA test op materiaal uit de veren. Jonge kauwen zien er sowieso identiek uit. Pas in de paarperiode kan je uit het gedrag (en relatieve grootte) wel opmaken welke mannetjes en vrouwtjes zijn. NB. Het is voor de hele familie van kraaiachtigen heel moeilijk om het verschil te zien.

Zolang er nog geen eieren zijn zullen de vogels in de bomen in de buurt van het nest slapen.