Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Bliek

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Visarend

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Steenuil

Geen broedsel

Vijver

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Bosuil

Geen broedsel

Gekraagde roodstaart

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Pimpelmees

 

We hebben het even nagevraagd, met het bloeden, waarschijnlijk een vakterm, wordt bedoeld, dat er een heel klein beetje bloed afgenomen wordt.

Een beetje vergelijkbaar met een hielprik, dus een druppeltje. Dat gaat naar een laboratorium voor verder onderzoek.

Hopelijk ben je hiermee gerust gesteld, natuurlijk gaat het instituut goed om met de zorg voor de vogels.

 

Het schoonmaken van een nestkast kun je achterwege laten direct na het uitvliegen. Het is wel zinvol om enkele dagen na het uitvliegen de kast te controleren. Soms is er een die jong achter gebleven of een niet uitgekomen eitje, deze kun je dan verwijderen.

Doe liefst rubber handschoenen aan, in een nestkast kunnen allerlei parasieten voor komen, zoals vlooien.

De mogelijkheid bestaat dat meesjes een tweede keer gaan broeden. Als je het nestmateriaal laat zitten hoeven ze geen nieuw nest te bouwen, hooguit wat aanvullen. Zo bespaart dit veel energie voor het paar.

De echte grote schoonmaak doe je aan het eind van de zomer, zodat eventuele overwinteraars een schone kast hebben.

 

De man neemt wel de poepzakjes mee zoals je kan zien. Het vrijhouden van de nestkast van parasieten is echt de taak van vrouw pimpelmees.

Als je regelmatig kijkt dan kun je het waarnemen, de rolverdeling tussen dit paartje pimpelmezen.

 

 

 

 

 

 

In feite is het heel simpel, wie vraagt krijgt. De ouders reageren op de open keeltjes, het sein om te voederen, daarom is het belangrijk dat de zwakkeren zich niet laten verdringen.

Tot op heden gaat het met al de kuikens prima. Toch kan het zomaar gebeuren dat er eentje wat achterblijft en verdrongen wordt door de rest. In de natuur geldt het recht van de sterksten, die maken de grootste kans om te overleven.

Nu zijn de omstandigheden erg goed, het weer zit mee en er zijn genoeg prooitjes te vinden. Dus denken we dat het hier beslist goed gaat komen. Blijf kijken en beleef het mee.

 

 

Sommige dingen zijn voor ons ook een raadsel. De staart dient als stuurroer bij het vliegen maar ook maakt ze er zich groot mee, bij gevaar.

Dus heeft de staart zeker een functie, ook bij de balts en misschien ontdekken we door goed waar te nemen nog meer.

 

 

Het is even onduidelijk waar je bedoelt, hier in de nestkast of gewoon bij je thuis.

Bij onze nestkast zie je wanneer ze uitgekomen zijn, dit kan zomaar binnen enkele dagen zijn.

Thuis merk je dat gauw genoeg, de ouders zullen nadat de eitjes uitgekomen zijn, druk op en neer vliegen, met voer in de snavels.

Zowel man als vrouw voeren de kleintjes, dat moet ook wel, want pimpelmeesjes kunnen wel tot 15 eitjes hebben en dat zijn veel snaveltjes om te voeren.

Blijf kijken en je maakt het al snel mee en heb je thuis ook een nestkast dan zie je hoe het eraan toe gaat.

 

 

De spikkeltjes zitten al meteen op de eitjes, dus heeft dit geen speciale betekenis.

Het voedsel wat ze eten is vaak een beetje bepalend hoe sterk de kleur is van de stipjes.

 

Het is sterk af te raden om in nestkasten te kijken, vogels zijn snel verstoord en kunnen hun nest verlaten, om niet meer terug te keren. Doe dit dus niet!

Onderzoekers doen hun werk met grote omzichtigheid, zijn hiertoe opgeleid en hebben een vergunning. Bij wet is een en ander geregeld, bijgaand enkele regels uit de Natuurbeschermingswet.

1Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.

2Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.

3Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.

4Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.

5Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

 

Het eitje wordt nu op een lage temperatuur gehouden, zodat de ontwikkeling stil blijft staan. Pas bij het laatste of één na laatste eitje begint het broeden. De temperatuur binnen het ei gaat dan omhoog en het embryo begint te groeien.

Dit allemaal om de eitjes tegelijk uit te laten komen, zodat man en vrouw dan beide tijd hebben voor het voeren en er geen leeftijdsverschil is tussen het eerst gelegde eigen het laatste. Zo krijgen alle kuikens dezelfde kansen.

 

Wat kun je aanbieden als zacht materiaal? Heb je een oud kussen, dan kun je het zachte dons aanbieden, zachte wol draadjes een beetje uitgeplozen en mos. Maar pimpelmeesjes weten over het algemeen zelf wel genoeg materiaal te vinden.

Veel grasjes en strootjes zijn overal wel te vinden, is er ergens een vogel geplukt door een sperwer, dan gebruiken ze de overgebleven veertjes.

Pluizen uit een wasmachine zou ik niet gebruiken, daar zitten allerlei resten in van wasmiddelen enz. dat geurt en geeft mogelijk stoffen af, schadelijk voor de meesjes.

 

Ook wij hebben er steeds meer vertrouwen in dat de pimpelmees het hier gaat redden, binnenkort zal het een en ander aangepast worden. Op de achtergrond wordt daar al aan gewerkt.

 

Zover wij dit hebben kunnen costateren gebeurt dit niet. Uiteraard kunnen wij niet in elk nest kijken, maar vogels kunnen de leg uitstellen, niet voor lang, maar vaak wel lang genoeg, om het nest af te krijgen.

Ze hebben dan zogenaamde legnood en het bouwen van een nest komt dan in een stroomversnelling en wordt in een rap tempo afgewerkt.

 

 

Als het gat zoals in deze kast 32 mm groot is, dan kunnen zowel de pimpelmees als de koolmees er in gaan broeden.

Wil je echter een kast exclusief voor de pimpelmees, dan plaats je een kast met een gat van 28 mm daar past een koolmees niet doorheen.

Ook de spreeuw is even langs geweest, die past weer niet door het gat van 32 mm, dus het maakt wel degelijk uit hoe groot de vliegopening is.

 

Als nestkastinventariseerder zie ik elk jaar vele nesten. Zeker als we na het broedseizoen de kasten reinigen en de nestjes eruit halen, dan zie je welke materialen gebruikt worden.

Vaak mos en gras e.d. het spul wordt binnen gevlogen en vervolgens draait de vogel dit in elkaar. Natuurlijk zit de pimpelmees niet echt te vlechten, maar raken de grassen in het mos verstrikt door haar draaiende beweging. 

Let maar eens goed op hoe dit in zijn werk gaat, gemakshalve noem ik het vlechten.

 

 

 

Natuurlijk id het mogelijk dat de pimpelmees de koolmeeskast kraakt, dat gebeurt wel vaker. Echter kan dan de koolmees altijd nogingrijpe en de pimpelmees verjagen, dat wordt spannend.