naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Havik

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Groene specht

Uitgevlogen

Zwarte stern

Uitgevlogen

Kauw

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Kerkuil

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

IJsvogel

Geen broedsel

Zeearend

Werk mee aan Beleef de Lente 2019, word vrijwilliger   *   Live beelden staan uit, bekijk de videoclips en blogs!   *   Genoten van Beleef de Lente 2018? Sms BEDANKT naar 4333 en steun ons eenmalig met 3 euro   *   Seizoensfilmpje van de HAVIK staat online   *   Jonge STEENUIL gegrepen door bosuil?

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Koekoek

De cam van de Koekoek/ Kleine Karekiet blijft tot eind juli open. Echter wordt de pagina en clubhuis van de koekoek gesloten. De Kleine Karekiet heeft een eigen pagina gekregen, waar we de livebeelden en chat op voortzetten.
Wel een goede vraag trouwens! Normaal gesproken wacht een koekoek totdat het nest ( bijna) compleet is, legt haar ei erbij en gooit een ei eruit. De eieren van de karekiet komen nu binnen een week uit. Dat zou te laat zijn voor de koekoek, aangezien de broedtijd voor de eieren van een koekoek rond de 12 dagen is. Natuurlijk blijven de karekieten doorbroeden, ook om de jongen warm te houden, dus wie weet...
Vandaag is de camera verzet naar het karekietennest. Ze zijn nu nog achter de schermen aan het kijken hoe ze het een en ander kunnen veranderen. Ook dit kost even tijd.
Of het er een mogelijkheid is de kleine karekiet te volgen op een nieuw nest weten we niet. Dat ligt eraan waar het nest in het riet hangt en of de camera er bij kan komen. Er is dus nog niets van te zeggen, we wachten af. Met vriendelijke groet, Moderatie Team Koekoek
Het feit dat de vogel de tweede keer is opgevangen, is dan weer niet als ingrijpen te zien, omdat er geen sprake meer was van broedproces. Het was een vogel die uit het nest gevallen is en de lijn van Vogelbescherming is dat je zulke dieren als je duidelijk hebt vastgesteld dat de ouders niet meer terugkeren of kunnen zorgen voor het dier je het naar de opvang kunt brengen. Dat heeft Bram, na de nodige 'eerste hulp', gedaan. Hopelijk beantwoordt dit nog wat openstaande vragen.
Beste mensen. Er is wel degelijks afstemming tussen Vogelbescherming en Bram geweest maar dit is met name zijn persoonlijke verhaal. Het is enigszins een semantische discussie: wat versta je onder ingrijpen. De onderliggende gedachte is met name dat we niet ingrijpen in het broedproces. Dat is de eerste keer bij het terugzetten wél gebeurd, maar dat is puur een persoonlijke daad geweest van een erg betrokken persoon aan wie niets menselijks vreemd is. Deel 2 in Reactie 2 VBN op blog Bram
Het lijkt erop dat het pikken na het voeren een soort controle is, of het voedsel wel ver genoeg in de keel is gekomen. Mocht dit niet zo zijn, dan halen ze het er weer uit en geven het opnieuw.
We hebben al enige tijd te maken met storingen in de livestreams: bezoekers zien dan een zwart scherm ipv live beelden. Soms helpt het om in het zwarte scherm te klikken en krijgen mensen toch live beelden te zien. Maar soms blijft ook dan het beeld op zwart. De oorzaak van dit probleem is nog niet gevonden, deze storingen zullen dan ook naar verwachting voorlopig nog regelmatig optreden helaas. We werken aan een oplossing.
De volwassen koekoeken vliegen juni - juli terug, de jongen volgens pas in september - oktober. Dat ze de weg daarheen vinden is een overduidelijk bewijs dat de trekneiging, het navigatievermogen en de kennis van de route overgeërfd zijn. Van hun ouders leren ze het zeker niet.
De koekoek begint al met misleiding bij het eieren leggen. Het silhouet van een koekoek is hetzelfde als een sperwer. Hiermee "jagen" ze de pleegouders van het nest en leggen ze snel een ei erbij en halen een ei van de ouders weg. Zodra het ei uitgebroed is, imiteert het koekoekjong de jonge vogels. Zie hiervoor ook het blog van Nick Davies van vandaag. Hierin wordt het omschreven hoe het jong dat doet.
Het nest van de kleine karekiet is stevig gebouwd. Het nest begeeft niet onder het gewicht van de koekoek, wel door de weersomstandigheden. Denk hierbij aan wind, storm, regen enz. Mocht de koekoek eruit vallen, zou hij/zij in het water terecht kunnen komen, omdat ze nu tussen het riet zitten. Ze kunnen dan niet veel doen. Ook warm houden op de grond zal moeilijk zijn.
Er is weinig bekend over de koekoek. Wel is bekend dat het voor de koekoek steeds moeilijker wordt een geschikte pleegouder te vinden. In het voorjaar komen de waardvogels elk jaar iets vroeger terug naar Nederland. De koekoek ook wel, maar niet zo vroeg als zij. Vaak zijn ze dan net te laat bij de nesten, of de pleegouders hebben het zelf door en gooien het ei eruit. Niet alle eieren komen dus uit.
De koekoek zal op woensdagochtend (14 juni) rond 08:15 uur geringd worden.
In de natuur wordt er niet nagedacht over wat voor een vogel je bent. Elke vogel heeft zijn eigen unieke geluid en gewoonten, ongeacht door wie hij opgevoed wordt. Die eigenschappen komen vanzelf naar boven zodra de vogel volgroeid is.
Dit verhaal is bij onze experts niet bekend, dus ze gaan er ook vanuit dat het niet waar is. Een koekoek legt 15 - 20 eieren per jaar. Dit moet in rap tempo, aangezien de volwassen vogels zelf weer in juni - juli vertrekken. Zij hebben dus niet zelf de tijd om alle jongen te voeden. De jonge koekoeken vertrekken pas in augustus - september. Broeden hebben ze dus geen tijd voor.
Dit is genetisch bepaald. In een nest waar de eieren met 1 of 2 dagen ertussen uitkomen zullen de ouders blijven voeren. Maar dat is bij de kleine karekiet niet het geval. Daar komen de eieren vrijwel tegelijk uit. Het zit dus niet in hun systeem om te blijven voeren. Met vriendelijke groet, Moderatie Team Koekoek
Hallo Karin, Bedankt voor je vraag en interesse voor de koekoek. Bij vrijwel alle vogels worden de dode jongen uit het nest gegooid. Dit doen ze om de kans op ongedierte en ziekten tegen te gaan. Dus de karekiet zal dit ook doen. Met vriendelijke groet, Team moderatie Koekoek
Jazeker! Kijk snel naar het filmpje! https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/?&clip=1469
Ja dat komt voor. Het karekietkuiken vliegt na 12 dagen uit en het koekoeksjong na 18 dagen. De ouders zullen met de eerste die uitvliegt meegaan om nog 2-3 weken te voeren. Het koekoeksjong is in die situatie dus kansloos. Met vriendelijke groet, Moderatie Team Koekoek.
Nee, daar heeft de natuur in voorzien. een van de ouders zakt onderin de nestkom. De tweede ouder gaat daar bovenop liggen en maakt zich zo breed dat de regen over de rand van het nest wegloopt. De zogenaamde 'plu stand'. Door de vette veren van de ouders worden blijven zij ook droog.
De jonge koekoek produceert een geluid dat ongeveer hetzelfde klinkt als een heel nest karekieten bij elkaar. Het bedelen is namelijk een prikkel voor de ouders om te voeren. Dat hoeft het koekoeksjong niet te leren maar is genetisch bepaald.
Dag Corrie2, Dank voor uw belangstelling voor Beleef de Lente en de koekoek. Wij ervaren de wereld om ons heel anders dan dieren. Wij hebben een waardeoordeel, iets is goed of slecht. Willen we dit of dat. In het dierenrijk gaat het erom wat IS. Zonder oordeel. Ik hoop dat we kunnen gaan zien wat er precies gebeurt tijdens het verwijderen van de concurrent. Daar kunnen we veel van leren. Met vriendelijke groet, Moderatie Team Koekoek
Dag Carrie2, Dank voor uw belangstelling voor Beleef de Lente en de koekoek. Dieren reageren op prikkels. (mensen voor een deel ook) Als een oudervogel een opengesperde bek ziet doet hij/zij daar voor in. Ze denken niet na en vragen zich niet af hoe het komt dat het jong van vorig jaar een roze kop had. Zolang de prikkel blijft wordt er gevoerd. Dus nee, ze merken niet dat het genetisch hun eigen jong niet is. Maar stel je eens voor dat er 2 baby's in een ziekenhuis verwisseld worden.....
Dag Dirk, Dank voor uw belangstelling voor Beleef de Lente en de koekoek. Dan zien we een kuiken of een eierschaal. Soms is het te zien aan gedrag van de oudervogels, maar zekerheid hebben we door bovenstaande waarnemingen. Met vriendelijke groet, Moderatie Team Koekoek.
Dag Joebele, Dank voor uw belangstelling voor Beleef de Lente en de koekoek. Nee, de roep van Man of Vrouw koekoek speelt geen enkele rol bij het koekoeksjong. Met vriendelijke groet, Moderatie Team Koekoek.
Dag Oma Tine, Dank voor uw belangstelling voor Beleef de Lente en de koekoek. Uw waarneming is correct. De oudervogels eten de poepjes op. Of het in een zakje zit weet ik nog niet, daar heb ik nog gen beelden van gezien. Het zou goed kunnen. Wanneer u het ziet, zou u het dan bij 'tip' willen zetten? Met vriendelijke groet, Moderatie Team Koekoek.
DAg Hendrix, Dank voor uw belangstelling voor Beleef de Lente en de koekoek. Uw vraag is aan de deskundigen voorgelegd. Dieren kiezen de beste methode om te overleven die het minst energie kost. Alles met doel de soort veilig te stellen. De strategie van de koekoek is om de jongen niet zelf groot te brengen. Dat bespaart veel energie. Daarom kunnen ze al in juni/juli naar hun winterverblijf Afrika vertrekken. Met vriendelijke groet, Moderatie Team Koekoek.
Er is een blog geplaatst over deze vraag. Een koekoeksjong kan dit al vanaf dat ze 8 - 10 uur oud zijn. In andere gevallen hebben ze eerst voedsel nodig om op krachten te komen. In die nesten duurde het 24 - 40 uur.
Het komt een enkele keer voor dat de koekoek twee eieren in een nest legt, maar vaak blijft het bij een ei. En dat kan ze tot 25 keer herhalen! Blijf voor de verdere ontwikkelingen de webcam en blogs volgen.
Koekoeken leggen hun eieren in de nesten van zogeheten waardvogels. Een vrouwtjeskoekoek specialiseert zich op een bepaalde vogelsoort of -familie. Zo zijn er onder meer heggenmus-koekoeken en karekiet-koekoeken. De eieren lijken sterk op die van de waardvogel. Tegenwoordig vormen kleine karekiet, heggenmus, graspieper, witte en gele kwikstaart de belangrijkste 'pleegouders'.
Dag Drebbel, Dank voor je belangstelling voor Beleef de Lente en de koekoek. De binnenkant van de keel is bij de een anders gevormd dan bij de ander. De koekoek kan dus niet anders, dit is het geluid dat hij voort kan brengen. Vrouw koekoek maakt een ander geluid dan man. Op google terug te vinden. Met vriendelijke groet, Moderatie Team Koekoek.
doorsnee 8 cm hoogte 6 cm op 21 mei 120 cm boven de waterspiegel
Dat ligt eraan. Situatie 1: het karekietkuiken wordt door het koekoeksjong uit het nest gegooid. -> geen overlevingskans. situatie 2: het karekietkuiken blijft in het nest en ze groeien samen op -> het karekietkuiken zal eerder uitvliegen en de ouders zullen die volgen en de achterblijver in de steek laten. -> geen overlevingskans voor het koekoeksjong. We gaan het allemaal zien en genieten van mooie beelden. Met vriendelijke groet, Moderatie Team Koekoek
Dag Jan, Dank voor de belangstelling voor beleef de Lente en de koekoek. Zover te zien was en ook op het clipje staat hebben de karekieten de eischaal niet opgegeten maar over de rand gegooid. Met vriendelijke groet, Moderatie Team Koekoek.
Dag Piety, Hartelijk dank voor de belangstelling voor Beleef de Lente en de koekoek. De koekoek is een veel grotere vogel dan de kleine karekiet. Dus komt er een vijand aanvliegen die veel groter dan zijzelf. Dan rest je maar 1 ding, vluchten. Kijk op de volgende informatie: https://vroegevogels.vara.nl/nieuws/waarom-lijkt-koekoek-soms-op-sperwer. Met vriendelijke groet, Moderatie Team Koekoek
Dag Elsa, Dank voor de belangstelling voor Beleef de Lente en de koekoek. Het nest is heel stevig. De koekoek gaat erop zitten en is met 10 seconden weer weg. Als het koekoeksjong groot is en niet meer in de nestkom past zit hij/zij er ook bovenop. Met vriendelijke groet, Moderatie Team Koekoek.
Er ligt in het nest 1 ei van de kleine karekiet en 1 ei van de koekoek.
De tweede dag dat we beelden hebben is het nest tussen 10.00-11.00 uur geobserveerd om te inventariseren hoe vaak er gemiddeld gewisseld werd. De waarnemers kwamen unaniem op een gemiddelde van 17 minuten. Broedtijd: 16, 17, 9, 14 en 9 minuten. Met dank aan Nella, Karin64 en GeertD.
We weten niet wie V is en wie M is omdat er geen verschil zit tussen de seksen is.
Dat weten we niet precies omdat we er niet bij waren toen de eieren gelegd werden. We verwachten ergens deze week en laten ons verrassen.
Dag Remieke, Het nest van de kleine karekiet moet aan nogal wat eisen voldoen. Stevig, bewegelijk, windstoot en golfslag bestendig. Diep genoeg zodat eieren en jongen er niet uitvallen. Hoog genoeg boven het waterpeil, 50-100 cm. De ouders werken samen en hangen het nest tussen 2-6 rietstengels. Er wordt gevlochten met grasstengels, bloemknoppen, bladeren en bloeiende rietstengels. De binnenkant wordt bekleed met zachte vezels. Om alles aan elkaar te plakken wordt modder gebruikt. Groet, BdL.
Dag Mathilde, Er is gen verschil tussen M en V karekiet. Ook lijken ze sprekend op de bosrietzanger. Het verschil daarmee is dat de kleine karekiet een iets langere snavel heeft. Kijk maar in de vogelgids op www. vogelbescherming.nl. Met vriendelijke groet, Moderatie Team Koekoek.
Dag Mathilde, Dank voor je belangstelling voor Beleef de Lente en de koekoek. Zoals ik in de chat al opmerkte broeden M en V beide. Met vriendelijke groet, Moderatie Team Koekoek.
De camera staat in de Ooijpolder dat onderdeel is van de Gelderse Poort. Dit is een natuurgebied van Staatsbosbeheer. Zonder de medewerking van Staatbosbeheer was deze webcam niet mogelijk geweest! Staatsbosbeheer heeft apparatuur en menskracht gratis beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken.
Het koekoeksei is op maandag 5 juni uit het ei gekomen. In de avond is ook het karekiet-ei uitgekomen. Blijf kijken hoe dit zich verder ontwikkeld!