Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Lepelaar

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Nijlgans

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Torenvalk

Geen broedsel

Kauw

Geen broedsel

Gekraagde roodstaart

Nijlgans / Harry Jamont - Fotogalerij

Even voorstellen: nijlgans

Afrikaanse soort die sinds het einde van de jaren '60 in Nederland een gewone verschijning is geworden. Ontsnapte siervogels wisten zich net als in andere West-Europese landen goed te handhaven. Inmiddels is de nijlgans niet meer weg te slaan uit Nederlandse natuur- en weidegebieden en stegen de aantallen enorm. Komt vooral voor in het westen en noorden van het land en langs de grote rivieren. In de vlucht vallen de zwart-witte vleugels op. Verdedigt zijn territorium fel.

Nest

Kan het hele jaar broeden, maar meestal van eind maart tot eind mei. Eén of twee broedsels per jaar, meestal 6-9 eieren. Nest wordt fel verdedigd. Het bevindt zich vaak in boomholtes of onder struik/boom bij water. Broeden ook in oude nesten van blauwe reigers, ooievaars en, tot diep in bos, van buizerds en haviken. Broedduur 28-30 dagen, jongen (nestvlieders) na 65-70 dagen vliegvlug. Trekken daarna nog lang als familie rond.

Voedsel

Nijlganzen foerageren op graslanden waar ze gras en kruiden eten; ook eten ze oogstresten op bouwland, met name mais. Daarnaast eten ze waterplanten, zoals fonteinkruiden. Foerageert lopend en zwemmend, ook grondelend.

De komst van de zeearend in De Alde Feanen

In maart 2017 kwam natuurorganisatie It Fryske Gea (beheerder van het gebied) erachter dat er een zeearend-paartje in hun gebied aan het nestelen was. Deze imposante roofvogel was wel al vaker gespot, maar nog nooit voor een serieuze broedpoging. Er werden dan ook direct veiligheidsmaatregelen getroffen om de rust van het broedpaar te garanderen. Met resultaat, er is een prachtig zeearend-jong grootgebracht! Al met al een unieke situatie, aangezien een 1e broedpoging vaak mislukt, wanneer de ouders jong en onervaren zijn. Maar inmiddels heeft het paartje zich bewezen. Ook vorig jaar hebben ze succesvol gebroed in de Alde Feanen, met twee gezonde zeearend-jongen als resultaat. Ook dit jaar hoopten we zeearenden in beeld te brengen, maar ze kozen een ander nest in de buurt en uiteindelijk werd het een nijlgans.

Beschermd natuurgebied met unieke waarden

De Alde Feanen is Natura 2000-gebied en heeft de status van Nationaal Park. Een rondje door dit gebied in het hart van Fryslân maakt duidelijk waarom. Jaarlijks genieten hier honderdduizenden mensen van de wandelpaden, fietsroutes en wateractiviteiten. Zelf een bezoekje plannen? Op de website van It Fryske Gea vind je handige informatie.