Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Bliek

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Pimpelmees

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Visarend

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Steenuil

Geen broedsel

Vijver

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Bosuil

Geen broedsel

Gekraagde roodstaart

Ooievaar / Mark Zekhuis - Saxifraga

Even voorstellen: de ooievaar

Het heeft weinig gescheeld of de ooievaar was uit ons land verdwenen. Eind jaren zestig broedden er nog maar een handvol paartjes in Nederland. Nu zien we deze opvallende vogel weer regelmatig. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers.

In het kort

Aanwezig: begin maart-september; sommige ooievaars blijven in de  wintermaanden in Nederland. Bijna alle jongen gaan na het uitvliegen op trek en komen na 2-3 jaar weer terug naar West-Europa.
Voedsel: heel divers, zoals regenwormen, muizen, mollen, insecten en een enkele kikker. In Afrika vooral sprinkhanen.
Aantal: tussen de 875 en 925
Broedtijd: maart-juli
Aantal eieren: 1-6
Aantal legsels: 1
Broedduur: ongeveer 33 dagen
Uitvliegen: jongen vliegen uit na 63-70 dagen

Waar leven ze

Ooievaars komen voor in extensief beheerde weilanden in veenweidegebieden en uiterwaarden met een hoge waterstand.

Ooievaars nestelen graag op hoge plekken en vaak op menselijke bouwsels, zoals daken en speciaal geplaatste wagenwielen. In Gennep zitten ze bovenop het 17e eeuwse stadhuis met hun nest, midden in het drukke centrum. Maar de ooievaar broedt ook in zelfgemaakte nesten in bomen.

Niet alleen kikkers

Het voedsel van de ooievaar is gevarieerd: kikkers, muizen, mollen en insecten. De Gennepse ooievaars vinden hun maaltijd in de vochtige weilanden bij de oevers van de Maas en de Niers.

Ooievaar / Piet Munsterman - Saxifraga

Nest

Een ooievaarsnest is nooit af! Door het aanbrengen van zacht nestmateriaal onderhouden de oude ooievaars de nestbodem. Totdat de jongen uitvliegen blijven de ouders kritisch op hun kinderkamer en vliegen nog regelmatig met takken en ander bouwmateriaal heen en weer. Dat moet ook wel, want hoge nesten vangen veel wind. En tijdens zo'n windvlaag waaien soms hele stukken van het imposante bouwwerk.

Heeft u zelf een erf in een gebied waar ooievaars voorkomen? Dan kunt u de vogels misschien verleiden bij u te komen broeden door een nestpaal te plaatsen. Lees op de website van STORK wat daar bij komt kijken.

Ooievaar / Jouke Altenburg

Locatie

Het vestingstadje Gennep is sinds jaren het favoriete plekje van een paartje ooievaars. Bovenop het 17e eeuwse stadhuis heeft het stel een nest. Ze torenen boven het winkelgebied uit, en trekken zich niets aan van de drukte op de Markt.

Aan de stadskern van Gennep grenst een groen en natuurrijk gebied. Nabij de oevers van de Maas en de Niers vinden de ooievaars hun voedsel, zoals kikkers, salamanders, muizen en regenwormen. Als je daar wandelt of fietst, is er grote kans dat je ze statig ziet stappen door de vochtige weilanden. Of kom ze bewonderen vanaf het terras op de Markt, waar ze je begroeten met hun snavelgeklepper. De ooievaars opzoeken? Kijk op www.liefdevoorlimburg.nl/gennep wat er nog meer te zien en beleven valt aan evenementen, bezienswaardigheden en fiets- en wandelroutes.

Het stadhuis doet het goed als broedplek. De hoge schoorsteen biedt een fijne plek met uitzicht, een vrije aanvliegroute en niet al te veel in de wind. Na heel wat oefeningen, vliegen hier in juni/juli meestal twee of drie ooievaartjes uit.

Lokatie Gennep

Meer weten en helpen?

Meer weten:

Helpen:

  • Wilt u de ooievaars helpen, steun dan STORK (Stichting Ooievaars Research & Knowhow)