Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Bliek

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Visarend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Steenuil

Geen broedsel

Ooievaar

Oehoe / Shutterstock

Even voorstellen: de oehoe

Lange tijd kwam de oehoe niet meer voor in ons land. Ook in Duitsland was deze grootste uilensoort zo goed als verdwenen door menselijke vervolging. En tja, als je dan iets moois bijna kwijt bent, wil je het graag weer terug. Daarom zijn er in Duitsland rond 1960 grootschalige herintroductieprogramma’s gestart. En op die manier kwam de oehoe terug in Duitsland. Zoals u weet, kijken vogels niet naar landsgrenzen. En via Duitsland kwam de reus onder de uilen ook in ons kikkerlandje terecht. In 2020 telden we 46 territoria in Nederland (bron: Oehoewerkgroep Nederland).
Oehoe / Elwin van der Kolk

De oehoe in het kort:

Aanwezig: jaarrond aanwezig; zeldzame/schaarse broedvogel.
Voedsel: (hout) duiven, kraaiachtigen, ratten, egels en verder alles wat minder dan 3 kg weegt.
Aantal: In 1997 één paar; tegenwoordig bijna 50 territoria.
Broedtijd: In februari en maart worden de eieren gelegd. De jongen verlaten in september/oktober het geboortegebied.
Aantal eieren: 2-5
Aantal legsels: Eén. Als een broedsel vroeg verloren gaat, kan er een vervolglegsel komen.
Broedduur: Zo’n 32 dagen.

Waar leven oehoes

De oehoe is eigenlijk een bergbewoner. Ze broeden dan in steile rotswanden op richels en in holen. Buiten berggebieden treffen we ze ook vaak aan in steengroeves. Toen deze optimale broedgebieden overal wel zo’n beetje bezet waren, doken oehoes op in zandgroeves en bijvoorbeeld bij voormalige vuilstortplaatsen. Nu ook dat soort gebieden bezet zijn, gaan ze broeden in gewone bosgebieden. Veelal op landgoederen met een rijke landschappelijke structuur. In de bossen broeden ze dan vaak op oude roofvogelnesten of soms ook op de grond, weggedrukt tegen de voet van een boom.

Oehoe / Shutterstock

Het nest

Net als andere uilen maken oehoes geen nest. In rotswanden krabben ze een kuiltje op een richel. In zandgroeves doen ze dat ook vaak bovenop de steile wanden.

In hellingbossen broeden ze vaak op de grond, weggedrukt tegen de voet van een boom of tegen bijvoorbeeld de wortelkluit van een omgevallen boom. Maar steeds vaker zien we ze op oude roofvogelnesten.

Oehoes broeden ook op nestkisten. Dat zijn kisten van ongeveer een vierkante meter met opstaande randen van 30 cm. Zonder een dak. In plaats van een houten kist hangen we ook wel hele grote, plastic hondenmanden op. Al twee keer hebben Nederlandse oehoes gebroed in zo’n hondenmand.

Oehoe / Shutterstock

Voedsel

Oehoes eten vooral duiven, ratten, kraaiachtigen en bijvoorbeeld egels. Maar daarnaast eten ze alles wat minder dan 3 kg. weegt en vooral prooidieren waarvan er veel in een gebied voorkomen. Zo hebben we voor een Duitse webcam al eens gezien dat een paartje oehoes maar liefst 14 jonge vosjes had gepakt binnen twee weken tijd.

Oehoes eten ook aas. Soms vinden we resten van reeën en hazen. Beide zijn te zwaar voor de oehoe en we vermoeden dus dat (stukken van) doodgereden dieren worden meegenomen.

Ook muizen worden regelmatig gegeten, maar dit zijn snackjes tussendoor.

De locatie

De locatie is erg bijzonder. Wilde oehoes broeden niet zo snel in een kapschuur. Het gaat hier dan ook om een paartje oehoes waarvan minimaal één van beide uit gevangenschap afkomstig is.

Toch is de plek niet geheel onlogisch. Het blauwe hok zou je als een steile ‘rotswand’ kunnen zien. En boven op dat hok is een soort van richel, net zoals in een rotswand. En het rieten dak vormt een soort overhangende ‘rotswand’.

Dat blauwe hok is overigens een soort bedstee. Vroeger sliep hier de knecht van de boerderij. Er zouden zelfs nog spulletjes in liggen van de knecht.

Twee camera’s

Waarschijnlijk zullen we de jonge oehoes veel langer kunnen volgen dan 10 jaar geleden bij de Winterswijkse  ‘Beleef-de-lente-oehoes’. Dat komt omdat de jongen straks een mooie hooizolder hebben om rond te lopen en vliegoefeningen te doen. De tweede camera laat de gehele zolder zien.

Meer weten en helpen?

Op de website van de Oehoewerkgroep Nederland vindt u ontzettend veel informatie over onze grootste uilensoort.

De oehoewerkgroep is een vrijwilligersorganisatie die geheel afhankelijk is van donateurs. Misschien raakt u wel zo geboeid dat u de oehoe wilt helpen beschermen door donateur te worden. Bovendien blijft u dan op de hoogte van het wel en wee van de Oehoe en krijgt u het blad UILEN.