Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

Boerenzwaluw

Geen broedsel

Visarend

Bliek / Gert Huijzers

De kustbroedvogels op Bliek

Een klein eilandje in het Haringvliet biedt een welkome rust-, broed- en voedselplaats voor een heel scala aan kustbroedvogels. Het bijna 3 hectare grote eiland heeft de naam Bliek - zoals een jonge haring ook wel genoemd wordt – en is in 2018 aangelegd. Dit broedseizoen kiezen meerdere paartjes kluut, visdief, dwergstern en kokmeeuw de kale zandbanken van het eiland om hun nestje te bouwen. Kijk je mee?
Visdief / Gert Huijzers Visdief / Gert Huijzers

Nesten

Kustbroedvogels vinden het fijn om hun nestje te bouwen op een kale zandbodem met weinig planten. Ze gebruiken maar enkele takjes of een hoopje schelpen om hun nestje te bouwen.

De meeste kustbroedvogels bouwen vrij dicht bij elkaar een nestje, zo kunnen ze op de vele ogen van de groep vertrouwen bij mogelijk gevaar van bijvoorbeeld een slechtvalk of grote mantelmeeuw.

Maar zelfs op een eiland zo klein als Bliek zijn de verschillen in broedlocaties te zien. Zo nestelen en broeden de kokmeeuwen in het midden van het eiland tussen de hoogste begroeiing, met daaromheen de visdieven. Lager op het eiland tussen de spaarzame vegetatie zitten de dwergsterns en tegen de hoogwaterlijn broeden de kluten.

Kokmeeuw / Gert Huijzers Kokmeeuw / Gert Huijzers

Locatie

Sinds begin 2019 staan de Haringvlietsluizen, voor het eerst sinds de permanente afsluiting in 1970, af en toe op een kier. Wanneer de sluizen open staan, is er weer een verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee én dat is cruciaal voor trekvissen en -vogels. Toch ontstaat er dan niet meteen eb en vloed met zandbanken in het Haringvliet, die vogels en vissen zo hard nodig hebben. Daarom heeft het Wereld Natuur Fonds – in samenwerking met Staatsbosbeheer en Hoekschewaards Landschap – eind 2018 Bliek gebouwd. Het zanderige, kale eiland met vele ondieptes is nog volop in ontwikkeling, maar heeft nu al voldoende mogelijkheden voor vogels om te broeden. Al 3 jaar achter elkaar zijn broedende paartjes waargenomen op het eiland. In de ondiepe oevers en baai van het eiland kunnen allerlei soorten vissen paaien en opgroeien.

En voor mensen is er de mogelijkheid om van de unieke deltanatuur te genieten. Het eiland is per boot te bereiken en vanuit de bijzondere vogelkijkhut, gemaakt door Vogelbescherming Nederland, kan iedereen een kijkje nemen!

De realisatie van het eiland Bliek en de vogelkijkhut maken onderdeel uit van het Droomfondsproject Haringvliet. Met steun van de Nationale Postcode Loterij werkten zes natuurorganisaties van 2015 tot 2019 aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. Dit zijn naast Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming Nederland, ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland. De bouw van het eiland werd naast de steun van de Nationale Postcode Loterij mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, VZW Natuurbehoud Pater David, Stichting Dioraphte, andere fondsen en particuliere sponsors. Bekijk hier de vlog die Camilla Dreef maakte over de aanleg van Bliek.

Bliek / Gert Huijzers Bliek / Gert Huijzers