Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

Boerenzwaluw

Geen broedsel

Visarend

Zeearend / Gerke Visser - Vogelweb

Even voorstellen: de zeearend

De zeearend is een imposante, zeer grote roofvogel ('vliegende deur') van waterrijke gebieden. Lange tijd een zeldzame wintergast, maar is toegenomen in aantal en broedt tegenwoordig ook in Nederland waaronder Friesland. Trage, diepe vleugelslag, maar schroeft vaak in voorjaar, zomer en herfst op thermiek. Meestal solitair, maar op plaatsen met veel voedsel kunnen zeearenden zich concentreren. Volwassen vogels hebben een witte staart, lichte kop en gele snavel. Juveniele vogels zijn donkerbruin met lichte vlekken op lichaam, smalle lichte baan op ondervleugels en een grotendeels donkere snavel. Vleugels worden recht gehouden en niet in een V zoals steenarend, buizerd, en bruine kiekendief doen.
Zeearend / Birdphoto Zeearenden op nest / Birdphoto.nl Zeearend / Birdphoto

Nest

Territoriaal, maar paren in voedselrijke gebieden kunnen verrassend dicht bij elkaar broeden. Heeft een baltsvlucht. Bouwt zeer groot nest dat vaak jarenlang gebruikt wordt in de kruin van een boom, in boomloze gebieden ook op de grond. Broedt van januari tot in mei (in Arctische gebieden). Eén legsel met meestal 2 eieren. Broedduur 38 dagen per ei, begint na de leg van het tweede ei met broeden. Jongen vliegvlug na 70-90 dagen; worden nog zeker een maand gevoerd.

Zeearend / Gerke Visser - Vogelweb Zeearend met wilde eend / Gerke Visser Zeearend / Gerke Visser - Vogelweb

Voedsel

Vooral vis die vlak onder de oppervlakte worden weggeplukt (zonder stootduik in het water, zoals bij visarend). Ook veel watervogels (eenden, koeten, jonge ganzen), maar minder vaak zoogdieren (haas). Daarnaast aas, vooral in winter als er ijs ligt. Lijken log en traag, maar kunnen als ze jagen verrassend snel en wendbaar zijn. Is in staat om een eend in vlucht te slaan en om andere vogels van vis te beroven. Leeft ook van visafval.

natuurgebied van It Fryske Gea

Vlakbij Leeuwarden ligt Nationaal Park De Alde Feanen, een prachtig natuurgebied van ruim 2.140 ha. Het is één van de grootste laagveenmoerasgebieden in West-Europa met veel water, rietlanden en een grote diversiteit aan dieren en planten. Je spot hier dan ook maar liefst 400 verschillende plantensoorten en tal van broedvogels, zoals baardmannetje, blauwborst en de bruine kiekendief. Niet gek dus, dat ook de zeearend zich hier steeds meer thuis voelt.


De komst van de zeearend in De Alde Feanen
In maart 2017 kwam natuurorganisatie It Fryske Gea (beheerder van het gebied) erachter dat er een zeearend-paartje in hun gebied aan het nestelen was. Deze imposante roofvogel was wel al vaker gespot, maar nog nooit voor een serieuze broedpoging. Er werden dan ook direct veiligheidsmaatregelen getroffen om de rust van het broedpaar te garanderen. Met resultaat, er werd een prachtig zeearend-jong grootgebracht. Al met al een unieke situatie, aangezien een 1e broedpoging vaak mislukt, wanneer de ouders jong en onervaren zijn. Maar inmiddels heeft het paartje zich bewezen. Al vier maal brachten ze gezonde zeearend-jongen groot en dit jaar broeden ze er voor de vijfde keer.


Beschermd natuurgebied met unieke waarden
Als een zeldzame vogel als de zeearend ergens kan (over)leven, dan zegt dit veel over de kwaliteit van de natuur. De Alde Feanen is dan ook niet voor niets Natura 2000-gebied en heeft de status van Nationaal Park. Een rondje door dit gebied in het hart van Fryslân maakt duidelijk waarom. Jaarlijks genieten hier honderdduizenden mensen van de wandelpaden, fietsroutes en wateractiviteiten. Zelf een bezoekje plannen? Op de website van It Fryske Gea vind je handige informatie. 

Otter / It Fryske Gea Otter / It Fryske Gea

De zeearend is niet de enige predator in de Alde Feanen

De machtige zeearend doet het goed in Fryslân. Maar hij is niet de enige predator die zich hier thuis voelt. Ook de otter houdt van de waterrijke omgeving. Meer leren over de Friese natuur?

Bekijk otterfilmpjes

Meer weten en helpen?

Meer weten:

Zeearend