Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Bliek

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Slechtvalk

Live

Kauw

Live

Merel

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Oehoe

Kauw / Shutterstock

Kauw / Shutterstock

Even voorstellen: de kauw

Kleine kraai vogel met een zwartgrijs verenkleed, een lichtgrijze nek en achterhoofd. Kauwen hebben een opvallende lichte iris. Heeft verder een stevige, relatief korte donkere snavel en een vrij lange staart. Vliegt met snellere vleugelslagen dan zwarte kraaien en roeken in doorgaans iets dichtere groepen.

Kauwen zijn zwarte gedrongen vogels met zilvergrijze kopzijden. Deze intelligente soort leeft in groepen. Binnen groepen kauwen bestaat een uitgebreide sociale structuur met een pikorde, intriges en altijd zijn er 'verliefde' stelletjes te onderscheiden als ze aan het foerageren zijn. De paarband tussen kauwen duurt een leven lang en de vogels zijn bijna altijd onafscheidelijk.

 

Kauw / Shutterstock

Nest

Broedt van april - juni. Heeft meestal 1 nest van 3-8 eieren (meestal 4). Broedduur 17-19 dagen. Kauwen broeden graag in elkaars nabijheid in losse kolonies. Het nest wordt gemaakt in holten van bomen, oude nesten van zwarte spechten, bosuilennestkasten, maar ook onder dakpannen, gaten in muren en in schoorstenen. Ze broeden zelfs ook in konijnenholen. Jongen zitten 30-35 dagen op het nest en worden zo'n 4 weken na uitvliegen nog gevoerd door de ouders.

Kauw / Shutterstock

Voedsel

Kauwen zijn alleseters: van insecten, slakken, wormen, knoppen, zaden, bessen tot patatresten en kadavers. Wordt vooral op de grond gezocht.

Kauw / Shutterstock

Locatie

De Beleef de Lente webcamkast hangt op het erf in Winterwijk, waar ook de Beleef de Lente-steenuilennestkast hangt. Het erf hoort bij een voormalige, niet verbouwde boerderij die nu nog dienst doet als woonhuis voor de bewoners.

Op het erf staan veel bomen, enkele schuurtjes, er is een stukje gazon met ruige randjes met volop insecten. Er is een weitje waar kippen scharrelen onder aanvoering van een luidkeels aanwezige haan. Een tweetal pauwen en enkele schapen voltooien de veestapel.