naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Huiszwaluw

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Kauw

Uitgevlogen

Lepelaar

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Voedertafel

Geen broedsel

Havik

Nog heel even geduld. De camera's voor seizoen 2020 gaan open op 1 maart!   *   Helaas heeft nog een jong kerkuiltje het niet gered   *   Onraad bij de kerkuil   *   Schoon en fris   *   Drukte op de tak

Even voorstellen: de havik

De havik is een krachtige roofvogel, gespecialiseerd in het overrompelen van vogels. Het zijn honkvaste vogels. Ze maken een groot nest van takken hoog in een boom. De home range, te omschrijven als het gebied waarin voedsel wordt gezocht, is honderden hectaren groot. De havik was in de jaren zestig nog beperkt tot grote, stille bosgebieden als de Veluwe, maar komt nu in heel Nederland voor, zoals in het Nationaal Park de Alde Feanen en tot in steden aan toe. 

Nest

Nest meestal hoog in de kroon van een loof- maar meestal een naaldboom. Groot, met basis van stevige takken. Kan jarenlang gebruikt worden; lapt ook nesten van andere roofvogels op. Broedt van eind maart tot in mei. Jongen vliegen vooral in juni uit. Eén legsel, meestal 3-4 eieren. Broedduur 32-38 dagen per ei, jongen vliegen uit na 34-41 dagen; worden nog tot wel 90 dagen gevoerd.

Voedsel

Zeer divers en sterk afhankelijk van het landschap en het aanbod. Vooral middelgrote vogels van ongeveer duifgrootte, maar ook kleine (spreeuw) of veel grotere, tot en met formaat van een kleine gans. Daarnaast zoogdieren als konijn en eekhoorn. Jaagt vooral vanuit een lage of middelhoge vlucht, waarbij alle geschikte plekken in het territorium worden afgezocht. Soms vanuit een hoge, cirkelende vlucht gevolg door een lange stootduik. Vrouw bejaagt grotere prooien dan man.

natuurgebied van It Fryske Gea

Vlakbij Leeuwarden ligt Nationaal Park De Alde Feanen, een prachtig natuurgebied van ruim 2.140 ha, dat beheerd wordt door It Fryske Gea. Het is één van de grootste laagveenmoerasgebieden in West-Europa met veel water, rietlanden en een grote diversiteit aan dieren en planten. Je spot hier dan ook maar liefst 400 verschillende plantensoorten en tal van broedvogels, zoals baardmannetje, blauwborst en de bruine kiekendief.

Beschermd natuurgebied met unieke waarden

De Alde Feanen is een Natura 2000-gebied en heeft de status van Nationaal Park. Een rondje door dit gebied in het hart van Fryslân maakt duidelijk waarom. Jaarlijks genieten hier honderdduizenden mensen van de wandelpaden, fietsroutes en wateractiviteiten. Zelf een bezoekje plannen? Op de website van It Fryske Gea vind je handige informatie.