Alle berichten

Stikstof nekt vogels op de Veluwe

Geplaatst op 15 oktober 2019

De enorme stikstofuitstoot in Nederland blijkt funest voor mezen op de Veluwe. Eerder onderzoek toont een schrijnende relatie aan tussen stikstofdepositie en de achteruitgang van deze vogels. Vogels vinden op die plek nog maar zó weinig kalk, dat bij een derde van de eieren de schaal te dun is en dat kuikens zo broos zijn, dat ze al in het nest hun pootjes breken.

Stikstof is een belangrijke en onmisbare bron voor al het leven op aarde. In Nederland is er echter veel te veel stikstofuitstoot. Via de lucht verspreiden deze stikstofverbindingen zich in de omgeving en zorgen voor grote natuur- en milieuproblemen. Plant- en diersoorten verdwijnen. Tussen 1990 en 2015 daalde de stikstofuitstoot in Nederland weliswaar met zo’n 30%, maar inmiddels lijkt de uitstoot - vooral te wijten aan  de toegenomen uitstoot door de intensieve veehouderij - weer te stijgen. Met dus funeste gevolgen voor mezen, blijkt uit onderzoek op de Veluwe.

Eikenbomen en roofvogels verdwijnen

Arnold van der Burg van bureau Biosphere, die het onderzoek op Veluwe uitvoerde: “Het vele stikstof zou de groei van planten moeten aanjagen, maar doordat veel andere essentiële voedingsstoffen nu ontbreken gebeurt het tegendeel. Daardoor sterven bijvoorbeeld eikenbomen nu massaal af op de Veluwe.”

“Daar komt nog een tweede rampzalig effect bij. Het stikstofoverschot zorgt ervoor dat ammoniak neerslaat en de bodem verzuurt. Daardoor verdwijnt de kalk in de bodem. Maar voor vogels, insecten en slakken is die kalk onmisbaar. We vinden nu mezenkuikens met gebroken poten of pootjes die haast van rubber lijken. Bij een derde van de eieren is de schaal te dun.”

“Bovendien verdwijnt een deel van het voedsel voor vogels, want slakken en insecten zijn er steeds minder door het gebrek aan kalk en verdwijnen van eikenbomen. Het teveel aan stikstof werkt helemaal door in de voedselketen. Ook roofvogels hebben er zwaar onder te lijden. Bijvoorbeeld het aantal haviken is zwaar achteruit gegaan. Het is in de bossen op de Veluwe al heel stil aan het worden.”

Zwarte mees met gebroken bekken, dijbeen en scheenbeen

Het is in de bossen op de Veluwe al heel stil aan het worden. Dit onderzoek toont aan dat er heel snel iets moet gebeuren.

Arnold van der Burg

Stikstofuitstoot beperken

Dit onderzoek toont aan dat er heel snel iets moet gebeuren. Onderzoek in Duitsland dat onlangs in Science werd gepubliceerd was wat dat betreft veelzeggend. 80% van de insecten was verdwenen. Hier gaan we ook die kant op.

Dit onderzoek toont opnieuw aan de veel te grote hoeveelheid stikstofdepositie allerlei schadelijke gevolgen heeft in Nederland. We moeten de uitstoot van stikstof drastisch beperken. Geen halve maatregelen, maar doorpakken.

Het artikel ‘Rammelende eieren en brekebenen bij de koolmees: verzuring terug bij af?’ verscheen in het juni-nummer van 2017 van het Vakblad, Natuur, Bos en Landschap.

 

Meer over

stikstof koolmees vogelonderzoek havik zwartemees gelderland veluwe

Deel dit bericht

Gerelateerde items

Populair