Spring naar content

fuut / Hans Peeters

Wet- en Regelgeving

Bij de bescherming van vogels en hun leefgebied spelen veel wetten en regels een rol. Sommige daarvan gaan direct over het welzijn of de bescherming van vogels. Andere wetten en regels zijn indirect van invloed. Bijvoorbeeld regels die gaan over het gebruik van gebieden of over bestemmingsplannen. Vogelbescherming heeft met al die wetten en regels te maken. We denken vaak mee bij het opstellen ervan, en we gebruiken ze als 'gereedschap' in ons werk.

Eerste vogelwet

Ruim een eeuw geleden waren er nauwelijks regels om de natuur te beschermen. Het besef dat wij bewuster met de natuur moesten omgaan ontstond pas toen een aantal soorten dreigden uit te sterven. De eerste wet om vogels te beschermen was echter vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat er voldoende vogels waren... om op te jagen.
In 1899 werd Vogelbescherming Nederland opgericht, uit protest tegen het gebruik van dode vogels als versiering in de mode. En ook Natuurmonumenten is rond die tijd opgericht. Mensen kregen aan het begin van de twintigste eeuw steeds meer het besef dat de natuur bescherming verdient. 

Vogels én leefgebied

De eerste Vogelwet uit 1912 verbood het doden en verstoren van vogels. Pas tientallen jaren later ontstonden ook wetten ter bescherming van hun leefgebied. Vogelbescherming heeft steeds zijn best gedaan voor het verbeteren van de wetten en regels. De Flora- en faunawet, die begin deze eeuw in de plaats is gekomen van de Vogelwet en de Jachtwet, is heel belangrijk bij het beschermen van vogels en hun leefgebied.

Europese regels

steltkluut / Martin HierckVogels kennen geen grenzen. En ook in het buitenland zijn er bedreigingen voor 'onze' trekvogels. Bijvoorbeeld door jacht of door het verdwijnen van hun overwinteringsgebied. Daarom is het niet voldoende alleen op Nederlands grondgebied vogels en leefgebieden te beschermen. Op Europees niveau heeft Vogelbescherming meegewerkt bij het totstandkomen van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Europese landen werken inmiddels ook samen om de natuur de ruimte te geven. Dit initiatief heet Natura 2000.

Wereldwijd

Ook wereldwijd zijn er afspraken gemaakt om de natuur te beschermen. Zo zijn bijna 200 landen aangesloten bij het verdrag over Biodiversiteit. Dit verdrag wil bereiken dat het aantal soorten dieren en planten in stand blijft, en er geen soorten voorgoed van de aardbodem verdwijnen. Maar het belangrijkste internationale verdrag voor vogelbescherming is momenteel de Wetlands-conventie uit 1971. Dit verdrag beschermt de 'wetlands'. Dat zijn de waterrijke gebieden die voor veel vogels van levensbelang zijn. Nederland bestaat trouwens voor ruim een kwart uit 'wetlands', zodat dit verdrag in ons land veel invloed heeft.

Gebiedsbescherming, dierenbescherming en soortenbescherming

Uiteindelijk zijn er talloze regels die gaan over het beheer van landschap, milieu en natuur. Sommige gaan over de bescherming van gebieden of landschappen. Andere regels zijn juist bedoeld voor de bescherming van de dieren of planten. Daarnaast zijn er regels voor de bescherming van 'biodiversiteit', zodat de variatie in levensvormen op de wereld behouden blijft. We hebben dus te maken met gebiedsbescherming, dierenbescherming en soortenbescherming.

 

Meer vogels in uw tuin?

Bestel hier kosteloos ons magazine Vogels dichterbij. Boordevol met tips over vogels kijken en hoe u van uw tuin een vogelparadijs maakt.

Haal de natuur in huis met dit prachtige magazine. Veel vogelplezier!

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor Vogels Digitaal en ontvang elke maand nieuws over vogels en vogelbescherming, met tuintips en leuke weetjes.


nike free run 5.0 barn, rea sportskor,nike air max white pricerunner,nike air max 90 44   nike air max baby,wmns air max 1 essential,nike air max 1 ultra moire mintgröna

© Vogelbescherming Nederland, 2016

Word nu lid