Spring naar content

grote zilverreiger / Luc Hoogenstein Natuur

Er zijn relatief weinig plaatsen in Nederland waar natuur centraal staat. En dáár waar de natuur echt zichzelf kan zijn, komen nog vogels voor die elders het veld hebben moeten ruimen. Beschermen van natuurgebieden is daarom een belangrijke pijler in het werk van Vogelbescherming Nederland. Daarbij zet Vogelbescherming zich in voor goed beheer, stevige wetgeving en groot draagvlak voor deze parels in ons landschap.

Maatschappelijke voordelen

Naast de formele procedures die Vogelbescherming voert, investeert zij ook in het voorlichten van de
Nederlandse bevolking en beleidsmakers over het nut en de noodzaak van goed beschermde natuurgebieden. De veel geuite mening dat Nederland ‘op slot' gaat door de ‘te strenge' regels gaat voorbij aan de voordelen die natuurgebieden opleveren. Zo hebben natuurgebieden substantiële maatschappelijke baten voor economie, volksgezondheid en veiligheid.

WetlandWachten

Een speciale rol bij de bescherming van natuurgebieden is weggelegd voor de WetlandWachten; de vrijwillige vogelbeschermers van Vogelbescherming die sinds jaar en dag de ontwikkelingen in ‘hun' wetlands in de gaten houden.

 

Natura 2000

Veel natuurgebieden in Nederland zijn beschermd door Nederlandse wetten. Maar ook
Europese regels zijn van toepassing. Zo vallen alle belangrijke vogelgebieden in Nederland
onder de Europese Vogel- en/of Habitatrichtlijn. Zij maken onderdeel uit van het Europese met netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000

Behoud van biodiversiteit

De Europese landen werken daarvoor samen aan Natura 2000, het netwerk van beschermde gebieden die de bijzondere biodiversiteit voor Europa moet behouden.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herman Feenstra

lees interview WetlandWacht

Download rapporten

naar downloads

 

Vogels+ magazine gratis op uw tablet

Vogels+ is het magazine van de Vogelbescherming voor vogelaars. Download de gratis app Vogelbescherming in Google Play of App Store.

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor Vogels Digitaal en ontvang elke maand nieuws over vogels en vogelbescherming, met tuintips en leuke weetjes.


© Vogelbescherming Nederland, 2014

Word nu lid