Spring naar content


Campagnes & Acties

 

Nationale Tuinvogeltelling

De Nationale Tuinvogeltelling is in tien jaar uitgegroeid tot het grootste citizens science evenement van Nederland. Ruim 70.000 mensen noteren in een weekend gedurende een half uur hoeveel vogels er in hun tuin komen. Gewoon leuk om mee te doen en erg nuttig voor het onderzoek naar vogels in de stad. Het evenement vindt elk jaar plaats tijdens het derde weekend van januari: 17 & 18 januari 2015
www.tuinvogeltelling.nl


Red de rijke weide

De intensieve melkveehouderij heeft ervoor gezorgd dat de bloemrijke weides steeds zeldzamer geworden zijn. Daardoor is sinds 1960 is meer dan 60 procent van alle weidevogels verdwenen en dreigen ze uit te sterven in Nederland. Vogelbescherming voert daarom een campagne om de weidevogels hun broedgebied weer teruggeven. We willen weer 200.000 hectare bloemrijke weide in 2020. Dat is een vijfde van het grasland, genoeg om het tij te keren en ruim voldoende voor alle kaas en melk die we samen eten. 
Doe mee en onderteken de petitie op www.redderijkeweide.nl.


Rust voor vogels, ruimte voor mensen

Vogelbescherming Nederland gaat, samen met andere natuur- en landschapsorganisaties, de komende vier jaar de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied sterk verbeteren. Tegelijkertijd wordt het kijken naar vogels sterk gestimuleerd. Daarvoor is het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor mensen’ gestart. Het doel is enerzijds meer rust creëren voor vogels door nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten. Anderzijds wil het project bezoekers meer van de wadvogels laten genieten door natuurbeleving dichterbij te brengen.
Rust voor vogels, ruimte voor mensen


Beleef de Lente

Sinds 2007 kijken elk jaar ruim een miljoen mensen van 1 maart tot 1 juli naar de gratis webcams van Beleef de Lente. Ontdek zelf ook alle geheimen van verschillende vogels en volg het broedseizoen van eerste ei tot laatste uitgevlogen vogel.
Kijk op www.beleefdelente.nl


Beleef de Lente junior

Speciaal voor kinderen en leerkrachten in het (basis)onderwijs: Beleef de Lente Junior! Via webcams kijk je tussen 1 maart en 1 juli mee in vogelnesten. Je volgt alle belevenissen van de vogels rechtstreeks in je klas of thuis. Bekijk de live beelden, of de clipjes van de mooiste en spannendste momenten. De website is geoptimaliseerd voor het digibord. Beleef de Lente Junior is speciaal gemaakt voor het (basis)onderwijs, de buitenschoolse opvang en andere onderwijssituaties. Je vindt er veel lesideeën en achtergrondinformatie toegespitst op de kerndoelen in het onderwijs.
Kijk op www.beleefdelentejunior.nl


Nationale Vogelweek

Mei is de mooiste maand om vogels te kijken. Daarom organiseert Vogelbescherming jaarlijks de Nationale Vogelweek, met honderden excursies. In samenwerking met SOVON, Vogelwerkgroepen en tientallen vrijwilligers worden door het hele land excursies gehouden. De Nationale Vogelweek is er voor iedereen die zelf buiten vogels wil kijken.Leuk om te weten: in 2013 zag 60% van de deelnemers vogels die ze nog nooit eerder ontdekten, variërend van dwergstern tot nachtegaal en van buizerd tot braamsluiper!
Kijk op
www.vogelweek.nl

 
 

Vogels+ magazine gratis op uw tablet

Vogels+ is het magazine van de Vogelbescherming voor vogelaars. Download de gratis app Vogelbescherming in Google Play of App Store.

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor Vogels Digitaal en ontvang elke maand nieuws over vogels en vogelbescherming, met tuintips en leuke weetjes.


© Vogelbescherming Nederland, 2014

Word nu lid